Feedback

Mission and Vision

Our Mission

Tumugon sa hamon ng panahon sa larangan ng patubig sa pinakamataas na antas at maging
huwaran ng pantay, makatao at makakalikasang paglilingkod sa bayan ng general
mariano alvarez.

Our vision

Malusog at masaganang mamamayan bunga ng maayos at maunlad na patubig ng bayan