Feedback

GMAWD Pledge

KAMING OPISYAL AT KAWANI NG GMA WATER DISTRICT AY NANGANGAKO SA PAGBIGAY NG MAHUSAY NA SERBISYO SA MGA MAMAMAYAN NG GENERAL MARIANO ALVAREZ SA PAMAMAGITAN NG:

Matapat na Paglilingkod
GMAWD sa INYO ay Kaloob!