Feedback

Layunin

L – AYUNING
I  – TAGUYOD
N – G
G – MAWD ANG
K – AKAYAHANG MAGSERBISYO 24 NA
O – RAS NG MALINIS AT MASAGANANG
D – ALOY NG TUBIG