Feedback

GMAWD-GAD KKNA Day Care Center Graduation Day

Ipinagdiwang ang Araw ng Pagtatapos ng mga mag-aaral, kasama ang kanilang mga magulang, ng Kapisanan at Kaunlaran Neighborhood Association (KKNA) Day Care Center noong Marso 18, 2016 sa GMAWD Ground Floor, Annex Building, GMA, Cavite. Ang nasabing Day Care Center ay bahagi ng GMAWD-GAD Program na naglalayong itaguyod ang kahalagahan ng edukasyon at ng benepisyo nito sa lahat ng tao bata man o matanda.