Feedback

GMAWD Water Safety Plan

Upang mas mapanitili ang kalinisan, kaligtasan at ang patuloy na pagdaloy ng malinis na tubig sa buong bayan ng General Mariano Alvarez, Cavite, Ang Pamunuan ng General Mariano Alvarez Water District (GMAWD) ay naglunsad ng Water Safety Plan (WSP) na naglalayong  mailathala ang plano ng nasabing ahensya para sa maayos na padaloy ng tubig na maituturing na pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Sa pangunguna ni   Engr. Joevic Calvadores, Maintenance Division Manager at ang WSP Team Chairman, ang nasabing WSP ay patuloy na pinag-aaralan ng mahusay at patuloy na pinauunlad sa pamamgitan ng mga suhestiyon at rekomendasyon ni Engr. Antonio B. Magtibay, ang GMAWD Consultant, GM Juliet M. Nacita at ng mga empleyadong kabahagi ng WSP Team na magbibigay ng tamang kaparaanan upang masuportahan ang operasyon at serbisyo publiko ng pamunuan ng GMAWD.